Acyclovir - návod na použitie, skutočné náprotivky a formy uvoľňovaním (tablety, masť, krém, očné masť - Acri, hexán, ICCO), lieky na liečbu orálny a genitálny herpes u dospelých, detí a v tehotenstve

V tomto článku si môžete prečítať pokyny na použitie drogy acyklovir. Tam sú recenzie návštevníkov na stránkach - spotrebitelia tohto lieku, rovnako ako názory lekárov špecialistov na používanie Acyclovir v ich praxi. Veľkou požiadavkou je aktívne pridať svoju spätnú väzbu na liek: liek pomohol, alebo nepomohol zbaviť sa choroby, pri ktorých boli pozorované komplikácie a vedľajšie účinky, pravdepodobne neuvádzané výrobcom v anotácii. Analógy Acycloviru v prítomnosti existujúcich štruktúrnych analógov. Používa sa na liečbu ústneho a genitálneho herpesu u dospelých, detí, ako aj počas tehotenstva a laktácie. Ochranné známky rôznych variant acyklovíru: Acry, HEXAL, AKOS.

acyklovir - antivírusové liečivo, syntetický analóg nukleozidu tymidínu, ktorý má vysoko selektívny účinok na herpes vírusy. Vo vnútri buniek infikovaných vírusom pod vplyvom vírusovej tymidínkinázy sa vyskytuje niekoľko po sebe nasledujúcich reakcií transformácie acyklovíru na mono-, di- a trifosfát acykloviru. Acyclovir trifosfát sa vloží do reťazca vírusovej DNA a blokuje jeho syntézu kompetitívnou inhibíciou vírusovej DNA polymerázy.

Špecifickosť a veľmi vysoká selektivita účinku sú tiež dôsledkom prevažujúcej akumulácie v bunkách ovplyvnených herpes vírusom. Vysoko aktívny proti vírusu Herpes simplex typu 1 a typu 2; vírus, ktorý spôsobuje ovčie kiahne a herpes zoster (varicella zoster); vírusu Epstein-Barr (typy vírusov sú uvedené v poradí podľa zvyšujúcej sa minimálnej inhibičnej koncentrácie acyklovíru). Mierne aktívny proti cytomegalovírusu.

Keď herpes zabraňuje nových prvkov ochorení, znižuje pravdepodobnosť kožné šírenie a viscerálnych komplikácií urýchľuje vzdelávanie chrasty, znižuje bolesť v akútnej fáze herpes zoster.

farmakokinetika

Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť 15-30% a koncentrácie závislé od dávky sú vytvorené dostatočne na účinné liečenie vírusových ochorení. Jedlo nemá významný vplyv na absorpciu acykloviru. Acyklovir dobre preniká do mnohých orgánov, tkanív a telových tekutín. Acyklovir preniká cez krvno-mozgové a placentárne bariéry, hromadí sa v materskom mlieku. Asi 84% sa vylúči obličkami v nezmenenej forme, 14% - vo forme metabolitu. Menej ako 2% acyklovíru sa vylučuje z tela cez črevo.

svedectvo

 • liečba infekcií kože a slizníc spôsobených vírusmi Herpes simplex 1 a 2 typy (genitálny a perorálny herpes), primárne aj sekundárne, vrátane genitálneho herpesu;
 • prevencia exacerbácií opakovaných infekcií spôsobených typmi herpes simplex 1 a 2 u pacientov s normálnym stavom imunity;
 • prevencia primárnych a opakovaných infekcií spôsobených vírusmi typu 1 a 2 vírusu herpes simplex u pacientov s imunodeficienciou;
 • v komplexnej terapii pacientov s ťažkou imunodeficienciou: s infekciou HIV (štádium AIDS, skoré klinické prejavy a vyvinutý klinický obraz) a u pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu kostnej drene;
 • liečba primárnych a opakovaných infekcií spôsobených vírusom varicella zoster (ovčie kiahne a herpes zoster, herpes zoster).

Formy uvoľnenia

Tablety 200 mg.

Masť na vonkajšie použitie 5%.

Krém na vonkajšie použitie 5%.

Lyofilizát na prípravu roztoku na infúzie (injekcie).

Pokyny na použitie a dávkovanie

Acyklovir sa užíva počas alebo bezprostredne po jedle a premyje sa dostatočným množstvom vody. Dávkovací režim sa stanovuje individuálne v závislosti od závažnosti ochorenia.

Liečba infekcií kože a slizníc spôsobených typmi herpes simplex 1 a 2

Acyclovir sa predpisuje 200 mg 5-krát denne počas 5 dní s 4-hodinovým intervalom počas dňa as 8-hodinovým intervalom v noci. V závažnejších prípadoch ochorenia možno priebeh liečby predĺžiť na lekársky predpis až na 10 dní. Ako súčasť komplexnej liečby závažnej imunodeficiencie, vrátane s rozvinutým klinickým obrazom infekcie HIV vrátane skorých klinických prejavov infekcie HIV a štádia AIDS; po transplantácii kostnej drene alebo pri porušení absorpcie z čreva sa predpíše 400 mg 5-krát denne.

Liečba sa má začať čo najskôr po nástupe infekcie; pri recidíve je acyklovir predpísaný v prodromálnom období alebo keď sa prvé prvky vyrážky manifestujú.

Prevencia opakovaného výskytu infekcií spôsobených typmi herpes simplex 1 a 2 u pacientov s normálnym stavom imunity

Odporúčaná dávka je 200 mg 4-krát denne (každých 6 hodín) alebo 400 mg dvakrát denne (každých 12 hodín). V niektorých prípadoch sú nižšie dávky účinné - 200 mg trikrát denne (každých 8 hodín) alebo dvakrát denne (každých 12 hodín).

Prevencia infekcií spôsobených typmi herpes simplex 1 a 2 u pacientov s imunodeficienciou.

Odporúčaná dávka je 200 mg 4-krát denne (každých 6 hodín). V prípade ťažkej imunodeficiencie (napríklad po transplantácii kostnej drene) alebo ak je absorpcia porušená v čreve, dávka sa zvýši na 400 mg 5-krát denne. Doba trvania preventívneho priebehu liečby závisí od trvania obdobia rizika infekcie.

Liečba infekcií spôsobených vírusom Varicella zoster (ovčie kiahne)

Priraďte 800 mg päťkrát denne každé štyri hodiny popoludní a cez noc 8 hodín. Trvanie liečby 7-10 dní.

Priraďte 20 mg / kg 4-krát denne počas 5 dní (maximálna jednorazová dávka 800 mg), deti od 3 do 6 rokov: 400 mg 4-krát denne, viac ako 6 rokov: 800 mg 4-krát denne do 5 dní.

Liečba sa má začať, keď sa objavia najčastejšie príznaky alebo príznaky kiahní.

Liečba infekcií spôsobených vírusom herpes zoster (pásový opar)

Priraďte 800 mg 4-krát denne každých 6 hodín počas 5 dní. Deti staršie ako 3 roky predpisujú liek v rovnakej dávke ako dospelí.

Liečba a prevencia infekcií spôsobených typmi Herpessimplex 1 a 2, detské deti s imunodeficienciou a normálnym imunitným stavom.

Deti od 3 rokov do 6 rokov - 400 mg; viac ako 6 rokov - 800 mg 4 krát denne. Presnejšia dávka sa stanoví z výpočtu 20 mg / kg telesnej hmotnosti, ale nie viac ako 800 mg. Priebeh liečby je 5 dní. Údaje o prevencii opakovaného výskytu infekcií spôsobených vírusom herpes simplex a liečbe herpes zoster u detí s normálnymi parametrami imunity chýbajú.

Na liečbu deti V priebehu 3 rokov sa 800 mg acykloviru predpisuje 4-krát denne každých 6 hodín (ako pri liečbe dospelých s imunodeficienciou).

U starších pacientov dochádza k zníženiu klírensu acykloviru v tele paralelne s poklesom klírensu kreatinínu. keď vezmeme veľké dávky lieku vo vnútri, dostaneme dostatočné množstvo tekutiny. V prípade renálnej insuficiencie je potrebné vyriešiť problém zníženia dávky lieku.

Vedľajší účinok

 • nevoľnosť, vracanie, hnačka;
 • bolesť brucha;
 • mierne zvýšenie močoviny a kreatinínu;
 • Lakopénia, erytropénia, anémia, trombocytopénia;
 • bolesť hlavy;
 • závraty;
 • agitovanosť, zmätenosť, ospalosť;
 • tras;
 • halucinácie;
 • kŕče;
 • dýchavičnosť;
 • anafylaktické reakcie;
 • kožná vyrážka, svrbenie, žihľavka;
 • únava;
 • horúčka;
 • myalgia.

kontraindikácie

 • obdobie laktácie;
 • Deti do 3 rokov (pre túto dávkovaciu formu).

Aplikácia v tehotenstve a laktácii

Acyclovir preniká do placentárnej bariéry a hromadí sa v materskom mlieku. Použitie lieku počas tehotenstva je možné len vtedy, ak očakávaný prínos pre matku prekročí potenciálne riziko pre plod. Ak potrebujete užívať acyklovir počas laktácie, je potrebné prerušiť dojčenie.

Špeciálne pokyny

Acyclovir sa používa striktne podľa lekárskeho predpisu, aby sa vyhli komplikáciám u dospelých a detí starších ako 3 roky.

Trvanie alebo opakovaná liečba pacientmi s acyklovirom so zníženou imunitou môže viesť k vzniku kmeňov vírusov, ktoré sú necitlivé na jeho účinok. Väčšina detegovaných kmeňov vírusov, necitlivých na acyklovir, vykazuje relatívny nedostatok vírusovej tymidínkinázy; boli izolované kmene so zmenenou tymidínkinázou alebo zmenenou DNA polymerázou. In vitro účinok acykloviru na izolované kmene vírusu herpes simplex môže spôsobiť výskyt menej citlivých kmeňov.

S opatrnosťou je liek predpísaný pacientom so zhoršenou funkciou obličiek, starším pacientom v dôsledku zvýšenia polčasu rozpadu acykloviru.

Pri používaní lieku je potrebné zabezpečiť dodanie dostatočného množstva tekutiny.

Pri užívaní lieku sa má sledovať funkcia obličiek (koncentrácia močoviny v krvi a kreatinínu v krvi). Acyklovir nezabráni sexuálnemu prenosu herpes, preto je počas liečby nevyhnutné zdržať sa pohlavného styku, a to aj pri absencii klinických prejavov. Je potrebné informovať pacientov o možnosti prenosu vírusu genitálneho herpesu v období vyrážok, ako aj o prípadoch asymptomatického prenosu vírusu.

Vplyv na schopnosť riadiť vozidlá a riadiť mechanizmy

Nie sú dostupné žiadne údaje. Treba však mať na pamäti, že počas liečby acyklovirom sa môže vyvinúť závrat, preto je potrebné dávať pozor pri riadení vozidiel a zapojiť sa do potenciálne nebezpečných činností vyžadujúcich zvýšenú pozornosť a rýchlosť psychomotorických reakcií.

Liekové interakcie

Posilnenie účinku acykloviru sa zaznamená pri súčasnom podávaní imunostimulantov.

Pri súbežnom podávaní s nefrotoxickými liekmi sa zvyšuje riziko vzniku dysfunkcie obličiek.

Analógy lieku Acyclovir

Štruktúrne analógy pre účinnú látku:

 • Atsigerpin;
 • Acyclovir Belupo;
 • Acyclovir HEXAL;
 • Acyclovir Sandoz;
 • Acyclovir forte;
 • Acyklovir-ICCO;
 • Acyklovir Acre;
 • Acyklovir-Verein;
 • Atsiklostad;
 • Vero Acyklovir;
 • Vivoraks;
 • Viroleks;
 • Gerviraks;
 • gerpevir;
 • Gerperaks;
 • Gerpesin;
 • Zovirax;
 • Lizavir;
 • Medovar;
 • Provirsan;
 • Supraviran;
 • Tsiklovaks;
 • Tsiklovir;
 • Tsitivir.

"Acyclovir" - masť proti vírusu herpesu

Liečivo "Acyclovir" (masť) je najúčinnejším a najpopulárnejším protivírusovým činidlom. V tomto článku sa budeme podrobne zaoberať informáciami o tomto lieku, jeho vlastnostiach, indikáciách, spôsoboch aplikácie a inom.

Všeobecné informácie

Samozrejme, existuje len málo ľudí, ktorí na svojich perách nikdy nestretli s "chladom". Koniec koncov, toto je najčastejšie choroba, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v dôsledku zníženia imunity. Treba tiež poznamenať, že zriedkavo niekto berie takúto bolesť vážne. A napriek tomu je to jeden z prejavov herpetickej infekcie na slizniciach a pokožke, čo niekedy prebieha dosť ťažko. Preto sa verí, že skôr, ako pacient začne liečiť "za studena", čím skôr zmizne. Na tento účel je liek "Acyclovir" (masť) veľmi dobrý.

O tejto chorobe

Herpes je vírusové ochorenie, charakterizované vyrážkou zoskupených vezikúl na slizniciach a pokožke. Najčastejšie postihuje vonkajšie genitálie, oblasť okolo pier a očí. V obzvlášť závažných prípadoch je možné CNS poraziť s ďalším vývojom encefalitídy a meningitídy. Treba tiež poznamenať, že výskyt tejto choroby prispieva k hypotermii a významnému zníženiu rezistencie tela. Tam sú tiež prípady, kedy osoba mala opary v horúcom období po prehriatí na slnku.

O príprave

Tento nástroj sa aktívne používa na boj proti infekcii, ktorá sa prejavuje na slizniciach a pokožke. Najmä takáto masť je účinná proti vírusu herpes simplex, šindľom a vírusu Epstein-Barr. Z tohto hľadiska sa liek často používa pri komplexnej terapii týchto ochorení.

Princíp činnosti

Liek "Acyclovir" - masť len na vonkajšie použitie. Jeho mechanizmus účinku je dosť komplikovaný. Po aplikácii účinná látka, ktorá je súčasťou tohto lieku, okamžite vstupuje do interakcie s vírusmi a prerušuje ich ďalšiu reprodukciu. Pri aplikácii takéhoto lieku na neporušenú pokožku je nasávanie minimálne. V moči a krvi nie je agent určený. Ak sa masť nanáša na poškodenú oblasť pokožky, potom môže byť mierna absorpcia. V tomto prípade je účinná látka zistená v krvi a moči vo veľmi malom množstve (až do 0,27 μg / ml), ak nie je porušená funkcia obličiek a pečene.

Indikácie na použitie

Príprava "Acyklovir" (masť) je aktívne používa v komplexnej terapie alebo pre vlastnú liečbu vírusových ochorení, ktoré sú spôsobené citlivé na vírus. Takéto ochorenia zahŕňajú:

 • herpes zoster;
 • herpes simplex kože;
 • recidivujúci (opakujúci sa) alebo herpes primárneho genitálu u žien a mužov;
 • kurací kiahní.

Kontraindikácie pre použitie

Tak ako pri každom lieku má táto droga aj svoje vlastné kontraindikácie. Antivírusová masť by sa preto mala opatrne používať u dojčiacich matiek a tehotných žien. Takisto je potrebné mať na pamäti, že takýto vonkajší prostriedok prakticky neovplyvňuje dieťa alebo plod akýmkoľvek spôsobom, čo sa nedá povedať o tabletách Acyclovir. Koniec koncov, pri požití, účinná látka tohto lieku preniká do materského mlieka a placentárnou bariérou. Okrem iného je táto masť prísne zakázaná tým, ktorí netolerujú aspoň jednu z zložiek, ktoré tvoria drogu.

Nežiaduce udalosti

Ak používate masť "Acyclovir", možno pozorovať nasledujúce odchýlky:

 • alergické reakcie (napr. žihľavka, svrbenie a rôzne vyrážky);
 • vulvitída;
 • bolesti a pálenia v oblasti použitia.

Spravidla po prerušení liečby všetky vyššie uvedené javy okamžite zmiznú.

Návod na použitie

Liečivo "Acyclovir" - krém proti vírusu herpes, ktorý by sa mal používať iba zvonka. Pre liečenie chorôb, a aby sa zabránilo jeho šíreniu, sa odporúča použiť masť na postihnuté oblasti kože alebo sliznice 5-6 krát denne v pravidelných intervaloch (napr. Viac ako 4 hodiny). V tomto prípade použite pásik s priemerom 1,25 cm na 25 cm 2 zapáleného krytu. Aby sa zabránilo autointoxikácii, tento postup by sa mal vykonávať s rukavicami alebo prstami.

Trvanie liečby

Ako bolo uvedené vyššie, liečba takéhoto ochorenia by sa mala začať čo najskôr (v prodromálnej fáze alebo na samom začiatku ochorenia). To platí nielen pre primárnu infekciu, ale aj pre relaps. Liečba musí pokračovať až do výskytu kôrov na mieste bývalých bublín alebo ich úplného zmiznutia. V priemere je trvanie liečby herpesom 6 až 10 dní. Veľmi zriedkavo sa môže táto liečba pokračovať podľa pokynov lekára.

Špeciálne pokyny

Pri aplikácii tejto drogy by sa malo pamätať na to, že:

 • Ak sa masť alebo tablety "Acyclovir" používajú v spojení s použitím imunostimulačných činidiel, účinok týchto látok sa môže zvýšiť.
 • Je potrebné vyhnúť sa tomu, aby krém bol určený na vonkajšie použitie na slizniciach (oko, nos alebo vulva). Na tento účel sú dostupné aj iné formy lieku.
 • Po aplikácii masti sa nepožívajte ani neodsávajte.
 • Pacienti s výrazne zníženou imunitnú odpoveď (napríklad po chemoterapii alebo ožarovaní, transplantácia kostnej drene alebo iných orgánov, na liečbu infekcie HIV / AIDS), pre liečbu infekcie HSV musí byť systémové podanie lieku.

K poznámke

Použitie masti "Acyclovir" nebráni prenosu herpesu (pohlavných orgánov) sexuálnemu partnerovi. V súvislosti s touto skutočnosťou je potrebné v tomto období odmietnuť sexuálne vzťahy.

Rozmanitosť liekov

Malo by sa osobitne poznamenať, že drogy dnes vyrábajú rôzne farmaceutické spoločnosti. To je dôvod, prečo jeho meno môže obsahovať viac ako jedno slovo, a skladá sa z niekoľkých (napríklad "acyklovir hexán", "acyklovir Acre", "Acyklovir Forte", "acyklovir Agos", a tak ďalej.). Zloženie, indikácie na použitie, farmakologické účinky a iné vlastnosti zostávajú nezmenené, čo sa nedá povedať o cene. Koniec koncov, masť od nemeckého výrobcu môže dosiahnuť hodnotu 150-190 rubľov, zatiaľ čo ruské analógy sa predávajú za 40-60 rokov.

Vzhľad a forma uvoľnenia

"Maska Acyclovir" je dostupná v tubách, ktoré sú umiestnené v kartónových obaloch spolu s podrobnými pokynmi. Vonkajšie, takýto prostriedok sa podobá bežnému krému bielej farby bez nejakého zreteľného zápachu. Treba osobitne poznamenať, že v závislosti od toho, kde "vychladla", takáto masť sa vyrába vo forme:

 • 5% krém na použitie v koži (v hliníkových tubách);
 • 3% krém na liečbu vírusových infekcií, ktoré postihli sliznice.

Podmienky a skladovateľnosť

Liečivo sa odporúča skladovať až 24 mesiacov pri teplote 10-14 stupňov v mieste, ktoré je pre deti nedostupné a chránené pred svetlom. Po dátume exspirácie by sa táto smotana nemala používať. Treba tiež poznamenať, že masť "Acyclovir" je uvoľňovaná v lekárňach bez lekárskeho predpisu. Ďalšie informácie o tejto drogei si prečítajte v oficiálnych návodoch na použitie a najlepšie je vyhľadávať radu skúseného lekára.

Pomáha Acyclovir proti bolestiam za studena a bolestiach na perách: vlastnosti aplikácie a účinnosti

Bolestivé vyrážky a zápaly na perách - je to herpes. V priebehu času sa telo dokáže vyrovnať s touto chorobou samo. Ale zanedbávaná choroba v budúcnosti môže viesť k vážnym problémom s imunitou a komplikáciami v oči, nervy tváre, ústnej dutiny a hrtana. Aby sa minimalizovali riziká, prvé symptómy sa týkajú Acycloviru z herpesu na perách.

Vlastnosti a zloženie lieku Acyclovir

Liečivo pozostáva z:

účinná látka prípravku:

 • mliečny cukor;
 • kyselina stearová vápenatá;
 • zemiakový škrob;
 • Aerosil;
 • polyvinylpyrolidón je stredne molekulová hmotnosť.

Vyvinutý laureátom Nobelovej ceny, Acyclovir sa zameriava na boj s herpes vírusom, integrovaním do svojej DNA a potláčaním procesu replikácie (reprodukcie). Šírenie vírusu je zabránené, zrýchlenie tvorby kôry. Oblasť postihnutá vyrážkou prestáva rásť a bolesť je oslabená.

Forma vydania

V lekárni Acyclovir prichádza v štyroch odrodách:

 1. Acyclovir tablety na orálne podanie. Vyrába sa v blistroch pre dvadsať tabliet s hmotnosťou 200 (normálne) a 400 (-forte) mg.
 2. Očná masť.
 3. Krém / gél na vonkajšie použitie.
 4. Lyofilizát na prípravu roztoku. Podáva sa intravenózne.

Pokyny na použitie proti nachladnutiu na perách

Včasná liečba zabráni týmto komplikáciám.

Štandardným postupom pre primárne príznaky herpetickej infekcie je kombinácia Acyclovir vo forme tabliet a masti / krému na postihnutých miestach kože. Uvažujte o liečebných postupoch s 1 a 2 stupňami ochorenia.

S herpesom 1 stupňa

1 stupeň herpesu, tzv. Chlad na perách, je liečený kurzom navrhnutým na päť dní. Je dôležité venovať pozornosť tomu, že liek sa užíva päťkrát denne s časovým intervalom štyroch hodín. Nie je potrebné kombinovať so snídaním, obedom a večerou. Spánok by mal byť obmedzený na osem hodín, v opačnom prípade sa stratí plán príjmu.

S trvalým dobu štyroch hodín, je nutné, aby sa jedného tabletového acyklovir (200 mg) s malým množstvom vody a acyklovir masti aplikovaný na postihnutú kožu.

Je prísne zakázané nezávisle pretrhnúť akné a roztrhnúť, kosti vytvorené na mieste tých, ktorí prasknú. Tieto akcie zvyšujú riziko infekcie na iných miestach tela. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku šindľov.

S herpesom 2 stupňov

2 stupne herpes, genitálií, vyžaduje desať dní acyklovíru. V prípade relapsov a exacerbácií, ako aj na ich prevenciu, dávka Acyclovir pre herpes 2. stupňa bude nasledovná:

 1. Pacienti so zdravou imunitou používajú liek štyrikrát denne, interval medzi dávkami je šesť hodín. Frekvenciu príjmu je možné znížiť na tri a dva krát, s intervalmi osem a dvanásť hodín.
 2. V prítomnosti imunodeficiencie sa Acyclovir aplikuje štyrikrát denne, každých šesť hodín.
 3. Ľudia so zníženou rezistenciou na telo alebo s problémovou asimiláciou účinnej látky lieku by ho mali užívať štyrikrát denne. Nedávno transplantované orgány sú súčasťou tejto skupiny.
 4. Zabráňte vzhľadu.

Keď imunita chrípky oslabuje, človek, ktorý už predtým trpel herpes vredy, má užívať Acyclovir v kombinácii s inými liekmi. Alternatívne môže lekár predpisovať Cycloferon. Má bifunkčnú aktivitu, okrem antivírusového účinku, ako imunomodulátor.

K herpesu sa neobťažuje, mali by ste sa vyhnúť nachladnutiu a podchladeniu.

Správnou voľbou bude starostlivý výber tetovacích salónov a kozmetických salónov. Takéto miesta sú jedným zo spôsobov, ako sa nakaziť. Mali by sme dôverovať len spoľahlivým majstrom a inštitúciám.

Dôležitým pravidlom prevencie proti herpesu, ako aj mnohým ďalším chorobám - osobnej hygiene. Dokonca aj po infekcii herpes vírusom, starostlivá hygiena pomáha zabrániť jej rozšíreniu cez telo.

Ženy by mali venovať osobitnú pozornosť, kozmetiku na tvári, s jedným neopatrným pohybom, ktoré môžu vniesť vírus do očí. Existuje prípad, keď celý tím v účtovníctve uzavrel rúžový opar z jednej rúžovej rúže.

Kondómy nezabraňujú infekcii. Dokonca aj krátky kontakt sliznice s postihnutou kožou vedie k prenosu vírusu.

Pacient s herpesom by mal používať samostatný uterák, piť a jesť z pokrmov.

Na rôznych povrchoch herpes vírus prežíva až štyri hodiny. Dezinfikujte spoločné objekty (WC sedadlá, kľučky dverí, vodovodné batérie, klávesnica počítača, spínače).

Zabráňte hmatovému kontaktu s infikovaným, keď to nie je potrebné.

kontraindikácie

Liek potvrdil dobrú znášanlivosť. Ľudia s ochorením obličiek sú však ohrození. Bez predbežného lekárskeho vyšetrenia by nemali používať Acyclovir. Neodporúča sa používať produkt po tetovaní.

Pre deti

Určenie lieku Acyclovir v tabletách deťom mladším ako tri roky je veľmi zriedkavé. Problémom je, že údaje o štúdiu účinku lieku na organizmus dieťaťa tohto veku nie sú k dispozícii. Ak chcete užívať Atsiklovir pre deti do jedného roka av akom množstve - lekár rozhodne, ale vo výnimočných prípadoch sa to stane. Dávka sa stanoví samostatne. Alternatívou je použitie masti / gélu.

Počas tehotenstva

Plánovanie podávania Acycloviru tehotným ženám v akomkoľvek štádiu by malo byť prísne koordinované s ošetrujúcim lekárom.

Experimentálne sa zistilo, že liek preniká do placenty a ovplyvňuje plod. S najväčšou pravdepodobnosťou lekár predpíše aplikáciu Acyclovir na postihnuté oblasti pokožky trikrát denne.

Ak tehotenstvo dosiahlo druhý trimestr, môže byť predpísaný preventívny spôsob užívania lieku. Počas tohto obdobia nemá vplyv na výskyt patológií u plodu, pretože telo a životne dôležité systémy plodu už boli vytvorené.

Pre ženy, ktoré porodili počas laktácie, je masť Acyclovir pre pery veľmi opatrná.

Čo je efektívnejšie pre herpes na perách - tablety alebo masť

Analyzovaním recenzií na internete sa zdá, že masť rieši problém. Nie je to tak.

Ako už bolo vysvetlené vyššie, herpesvírus sa permanentne usadzuje v tele, pravidelne aktivovaný stresom, hypotermia, znížená imunita. A ak masť pôsobí na svoje vonkajšie prejavy, potom účinná látka obsiahnutá v tabletách bojuje vo vnútri.

Kombinované použitie týchto dvoch typov liečiv podľa pokynov a správnych dávok môže pomôcť dosiahnuť rýchle a kvalitatívne odstránenie herpesu na perách.

Ako piť Acyclovir na herpes?

Herpes vírus je diagnostikovaný vo väčšine obyvateľov sveta, hoci sa javí len u tých, ktorí majú slabú imunitu. Na jeho liečbu sa používajú špeciálne prostriedky. Každý musí vedieť, ako piť Acyclovir v herpes. Správne používanie lieku sa rýchlo zbaví prejavov patológie. Úplne z vírusu na liečbu takejto drogy nebude fungovať, pretože je najúčinnejšia v miernej forme ochorenia.

Čo je droga a kedy sa aplikuje

acyklovir Je antivírusová látka, ktorá bojuje proti infekciám slizníc a pokožky. Môžete si ho kúpiť vo forme masti alebo tabliet. Je lepšie ich aplikovať súčasne, aby sa zabezpečil maximálny účinok.

Vzhľadom na skutočnosť, že hlavná účinná látka je zabudovaná do DNA vírusu herpesu, prestáva sa množiť. To vám umožní výrazne znížiť jeho množstvo v tele. Acyklovir je účinný pri liečbe miernej a strednej závažnosti ochorenia. Ťažké formy herpes vyžadujú pridanie silnejších liekov.

Liek môže spôsobovať vedľajšie účinky: stolica, ospalosť, bolesť hlavy, strata chuti do jedla, takže proces boja proti herpesu je neustále pod dohľadom lekára.

Ako liečiť herpes na perách

Poškodenia a vyrážky na perách môžu spôsobiť vírus herpes simplex prvého typu. Tablety a masť môžu zastaviť šírenie patológie. Aktivita vírusu je potlačená. Infekcia zmizne za niekoľko dní, ak začnete liečbu v správny čas. A v tomto období by ste mali dodržiavať pravidlá hygieny. Bozkávanie detí alebo iných rodinných príslušníkov, blízkych ľudí neznamená, že infekcia nie je odovzdaná.

Dávka liečiva je nasledovná:

 • Tablety. Sú opití 4x denne pre 200-400 mg počas celého týždňa. V prípade potreby môže lekár predĺžiť priebeh liečby $
 • Masť. Aplikuje sa na poškodenú oblasť v malej vrstve. Počet procedúr je 6 krát denne. Výrobok sa rýchlo vstrebáva do pokožky, ľahko sa používa.

Priebeh liečby Acyclovirom trvá najmenej 5 dní. Ak sa počas tejto doby v postihnutých oblastiach nezobrazujú chrasty, pokračuje terapia herpesu. Osobitná pozornosť sa venuje deťom. Novorodenca je vo všeobecnosti kontraindikovaná.

Pre deti iných vekových skupín je dávkovanie nasledovné:

 • Od 3 mesiacov do 3 rokov: polovica tablety až 5-krát denne;
 • 3-12 rokov: liek sa užíva v dávke 250 mg / kg;
 • Staršie ako 12 rokov: dávka Acyclovir v tomto prípade je rovnaká ako u dospelých.

Použite tablety proti herpesu na liečbu malých detí, ktoré sú predtým rozpustené v malom množstve soľného roztoku. Dávkovanie acykloviru s herpesom na perách sa môže meniť v závislosti od priebehu ochorenia a účinnosti liečby.

Vlastnosti liečby genitálneho herpesu

Genitálny herpes nie je len u mužov, ale aj u žien. Vyvoláva druhý typ vírusu. Sú postihnuté sliznice pohlavných orgánov. Použitie samotného Acycloviru nebude mať pozitívny účinok. Potrebné sú len pilulky.

Genitálny herpes je charakterizovaný výskytom vyrážok a vredov na slizniciach, svrbenie. Je ťažšie liečiť. Pacient cíti silné nepohodlie, pretože prvky vyrážky sú navzájom spojené a vezikuly sa roztrhajú a ponechajú sa potápajúce sa rany.

Tento typ herpes je liečený pilulkami. Dávka je 400 mg. Počet príjmov za deň - 3. Liečba je potrebná do 10 dní. Táto schéma je účinná pri počiatočnom výskyte príznakov.

Vlastnosti použitia masti

Masť je predpísaná pacientovi okrem odstránenia vonkajších prejavov na perách alebo na iných miestach. Poskytuje zvýšený účinok tabliet pri liečbe herpesu. Avšak acyklovir v podobe masti pomôže iba v počiatočnom štádiu vývoja patológie. Ak je to možné, malo by sa použiť, ak sa na peru vyskytne svrbenie alebo opuch. V niektorých prípadoch môže včasné použitie zabrániť vzniku bolestivých vezikúl.

Aby sa zbavili prejavov herpesu, je potrebné masť na postihnuté miesto niekoľkokrát denne. Symptómy sa zvyčajne konajú 5. - 7. deň. Aplikujte Acyclovir nie s holými rukami, ale s vatovým tampónom. Zabraňuje šíreniu infekcie.

Pred použitím masti sa postihnutá oblasť umyje teplou vodou. Vnútorný povrch ústnej dutiny nie je liečený. Pri používaní masti sa vyhýbajte kontaktu s očami.

Pravidlá používania tabliet

Užívajte Acyclovir s oparom v súlade s vymenovaním lekára. Liečivo má nízku biologickú dostupnosť, preto v boji proti infekciám sú potrebné ďalšie finančné prostriedky. Vďaka tomuto lieku je možné znížiť frekvenciu recidívy ochorenia. Týmto spôsobom je možné odstrániť poškodenie slizníc. Masť Atsiklovir sa v tomto prípade používa zriedkavo.

Použite drogu s nasledujúcimi pravidlami:

 • Tablety sa musia umyť veľkým množstvom vody. Režim pitia sa tiež všeobecne prehodnocuje. Spotrebovať veľa tekutín, pomôcť obličkám zbaviť sa účinkov Acyclovir;
 • Je zakázané používať liek na prázdny žalúdok. Tableta sa opitá buď priamo počas jedla alebo po jedle;
 • Schéma liečby alebo dávkovanie Acyclovir sa neodporúča meniť nezávisle. Postup liečby by mal pokračovať až do konca, aj keď vonkajšie príznaky už nie sú zrejmé. Inak sa choroba prejavuje obnovenou silou;
 • Neužívajte 2 tablety lieku Acyclovir v rade, ak by ste liek zmeškali;
 • Počas liečby by sa mali navyše užívať multivitamínové komplexy na posilnenie imunity;
 • Pri častých relapsoch sa dávka Acyclovir zvyšuje;
 • V čase liečby je potrebné upustiť od používania alkoholu, pretože liek je schopný spôsobiť ospalosť a alkohol ju len posilňuje. A pacient môže byť na chvíľu zhoršený;
 • V období liečby je dôležité neustále monitorovať svoju vlastnú pohodu. Zohľadňuje sa kompatibilita Acyclovir s inými látkami. Napríklad, nemôže sa užívať v kombinácii s probenecidom, rovnako ako s liekmi, ktoré majú toxické účinky na obličky.

Keď užívate Acyclovir na liečbu herpesu, musíte si uvedomiť, že vstúpi do systémovej cirkulácie a môže spôsobiť vedľajšie účinky. Tieto zahŕňajú: alergickú reakciu, bolesť hlavy a závrat, poruchy stolice a gastrointestinálne funkcie. U niektorých pacientov môžu tablety acikloviru spôsobiť bolesť v bedrovej oblasti, krvácanie z nosa, podporiť vznik opuchov a vznik ospalosti.

Potrebujete užívať Acyclovir 5-10 dní. Všetko závisí od závažnosti ochorenia. Používajú sa aj na boj so šindľami.

Použitie acykloviru na prevenciu recidívy

Acyklovir s častým oparom pomáha znižovať počet recidív. Okrem užívania lieku v dávke predpísanej špecialistom, profylaxia vyžaduje súlad s odporúčaniami lekárov:

 • Je lepšie očkovať sa pred herpes vírusom vopred, aby sa zabránilo jeho aktivácii;
 • V kombinácii s Acyclovirom sa môžu použiť iné protivírusové látky;
 • Aby sa zabránilo opätovnému výskytu choroby a jej rozšíreniu, mali by sa prísne dodržiavať hygienické predpisy. Je potrebné používať iba individuálne uteráky;
 • So zníženou imunitou je potrebné vyhnúť sa priamemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky herpesu;
 • Je dôležité udržiavať a posilňovať obranu pravidelne s multivitamínovými prípravkami. Rovnako ako pri aktívnej forme herpesu av období remisie musíte jesť správne, jesť čerstvú zeleninu a ovocie. Mali by ste pravidelne chodiť vonku, zapojiť sa do ľahkých športov.

Ak chcete piť Atsiklovir na herpes na labiach alebo pohlavných orgánoch, je potrebné podľa pokynov. Nezávisle zmeniť schému liečby je zakázané. Pri správnom používaní výrobku sa herpetické rany rýchlo vyliečia, nové ohniská sa nerozvinú a rýchlo zmiznú príznaky.

Po liečbe sa infekcia dlho usína. Ale každé zníženie imunity prispieva k jeho opätovnému prebudeniu. Pre ľudí s nedostatkom telesnej obrany je acyklovir proti herpesu neúčinný.

Našli ste chybu? Vyberte ho a stlačte Ctrl + Enter

Liečba herpesu acyclovir: masť a pilulky ako účinný spôsob, ako sa zbaviť tejto choroby

Pre dnešnú medicínu existuje 8 typov herpesvírusu. Každý z nich postihuje určité časti tela, ale najčastejšie trpia pery, krídla nosa, genitálie, chrbát a iné časti kmeňa. Aby ste sa zbavili nepríjemného a nebezpečného ochorenia, použite špeciálne antivírusové lieky, medzi ktorými je najúčinnejší acyklovir.

Ako to funguje na ľudskom tele, a kedy sa to musí uplatniť - to sú hlavné otázky, na ktoré by mali vedieť všetci, čo sa s takýmto problémom stretli.

Ako funguje masť a na aké účely sa používa?

Tento liek obsahuje aktívnu zložku acyklovir, ktorý má schopnosť preniknúť do tkaniva, neutralizovať herpesvírus a zabrániť ďalšiemu rozdeleniu jeho buniek.

Lekári odporúčajú začať aktívnu liečbu herpesu v rôznych častiach tela acyklovirom v čase, keď pacient prvýkrát zaznamenal príznaky úzkosti vyjadrené prostredníctvom takých prejavov, ako sú:

 1. Pocit horenia.
 2. Svrbenie.
 3. Začervenanie.
 4. Pocit tepla v poškodených oblastiach.

Stojí za zmienku, že to pomáha masť nielen z herpesu na perách, používa Acyclovir a genitálny herpes. Je absolútne bezpečné, takže lekári odporúčajú, aby boli aplikované na malé deti.

Ako správne používať liek na určený účel?

Pred použitím masti by mala byť postihnutá koža dobre dezinfikovaná.

Za týmto účelom používame:

 • antiseptiká (chlorhexidín, roztok furacilínu);
 • odvar z liečivých bylín s dezinfekčným účinkom (harmanček, nechtík, ľubovník bodkovaný, triple-plodná sekvencia);
 • obyčajný liečebný alkohol (môžete alkoholovú tinktúru Sophora japonskú alebo Echinaceu).

Po predbežnom ošetrení epidermis môžete prejsť na hlavnú fázu liečby. Masť Acyclovir z herpesu by sa mal aplikovať tenkú vrstvu a pomaly si ju pretrepávať do kože. Musíme zabezpečiť, aby bola dobre absorbovaná, inak účinok terapie bude musieť čakať veľmi dlho a počas tejto doby bude mať infekcia čas na rozšírenie do zdravých oblastí epidermis.

Aplikujte masť 5 až 7-krát denne, hoci presný počet aplikácií a liečby je predpísaný ošetrujúcim lekárom. Urobte to pomocou bavlnenej podložky alebo sterilného bavlneného tampónu, ktorý si na ruky nanášate sterilné gumené rukavice. Po liečbe poškodenej vyrážkami by ste mali dobre umyť ruky a potom ich utrieť navlhčenými utierkami namočenými v antiseptiku.

Na koho hľadať pomoc závisí od toho, kde sa nachádzajú vyrážky. Napríklad na liečbu genitálneho herpesu musíte navštíviť gynekologickú kanceláriu (ženy), urológ (mužov) alebo venereológ (bez ohľadu na sex pacienta).

Dermatológ sa zaoberá šindľami. Vedľajšie účinky z použitia masti Acyclovir a herpes na perách alebo iných častiach tela, na rozdiel od tabliet, neboli stanovené. Ľudia s príliš citlivou kožou však musia byť opatrní: možno ich vystopovať individuálne neznášanými zložkami, ktoré tvoria drogu.

Aby liečba bola úspešná a bez rôznych excesov, musí pacient dodržiavať tieto opatrenia:

 1. Vyhnite sa masti v očiach. Ak sa to stane, musíte ich opláchnuť pod tečúcou vodou s použitím malého množstva mydla.
 2. Acyklovir vo forme krému alebo masti určené výhradne pre vonkajšie použitie, ktoré však mazanie bubliny alebo herpetických vredy umiestnené na ústnej sliznici, je prísne zakázané. Ale keď trochu masti sa dostať do úst, potom je potrebné žiadne kroky, ktoré majú - nie je na škodu to prinesie.

Buďte veľmi opatrní: nedovoľte, aby deti drogy používali samostatne. Pokúste sa ju udržiavať na miestach, kde sa dieťa nemôže dostať alebo pozerať.

Ako užívať liek vo forme tabliet?

Tablety lieku Acyclovir majú rovnaké vlastnosti ako masť alebo smotana. Avšak, na rozdiel od nich, tento liek má oveľa viac negatívnych stránok, o ktorých musíte vedieť skôr, ako sa rozhodnete o orálnom užívaní tohto lieku.

Herpes tablety má pacient užívať pod starostlivým dohľadom ošetrujúceho lekára, pretože v tomto prípade sa zvyšuje riziko nežiaducich účinkov.

Pred začatím liečby musíte hovoriť s lekárom a pokúsiť sa zapamätať si, aké ďalšie lieky ste už urobili krátko pred nástupom herpesu. To je dôležité, pretože mnohé drogy sú navzájom nezlučiteľné a ich súčasné používanie môže viesť k veľmi vážnym následkom.

Užívanie acykloviru u detí nie je vždy vhodné, pretože detský organizmus reaguje ostrejší na zložky liekov, ktoré sú absorbované do žalúdka a krvi. Okrem toho sa neodporúča podávať takéto tablety dojčatám, ktoré nedosiahli vek 3 rokov.

Je veľmi dôležité diskutovať s lekárom o tom, ako piť acyklovir v prípade herpesu. Nesprávne použitie alebo nekonzistentnosť pokynov k lieku môže viesť k vzniku závažných vedľajších účinkov.

Denná dávka, ktorá umožňuje deťom od 3 do 6 rokov, je 400 mg denne (2 dávky). Pre deti od 6 do 8 rokov - 4 tablety (800 mg), ako v skutočnosti pre dospelých pacientov. Užívajte pilulku po dobu 5 dní.

Ak počas tohto obdobia sa stav pacienta nezlepší, lekár môže opätovne zvážiť liečebný režim predĺžením priebehu liečby týmto liekom alebo vymenovať nový.

Starostlivý postoj k tejto liečbe je potrebný pre ľudí s nedostatkom obličiek. V tomto prípade je lepšie použiť acyklovir vo forme masti alebo krému na vonkajšie použitie. Účinok to nebude horšie a neohrozí zdravie pacienta.

Vedľajšie účinky a kontraindikácie pri používaní

Acyclovir tablety s genitálny herpes, rovnako ako herpes vyrážka na iných častiach tela, je potrebné brať s veľkou opatrnosťou, pretože niektoré komponenty môžu spôsobiť rozvoj závažných vedľajších účinkov. Môžu byť nasledovné.

 • nevoľnosť;
 • vracanie;
 • hnačka;
 • rozvoj žltačky;
 • hepatitída;
 • nadmerné zvýšenie koncentrácie bilirubínu v tele;
 • anémia;
 • migrény alebo časté bolesti hlavy;
 • závraty;
 • poruchy vedomia;
 • nadmerné nervové alebo svalové vzrušenie;
 • tremor končatín;
 • kŕče;
 • znížená účinnosť;
 • ospalosť;
 • utláčaný štát;
 • encefalopatia;
 • kóma - vo veľmi zriedkavých prípadoch;
 • výskyt dýchavičnosti podobný astmatickému jedu;
 • anafylaktický šok;
 • alergická vyrážka, svrbenie, vyrážky;
 • žihľavka;
 • difúzna vypadávanie vlasov;
 • horúčka;
 • nadmerná únava;
 • bolesť svalov;
 • všeobecná nevoľnosť.

Ak sa po acykloviru orálne podávať pacientom boli pozorované aspoň niektoré zo spomínaných nežiaducich účinkov vyplývajúcich z používania tohto lieku musí byť odpustená, a potom byť istí, poraďte sa s lekárom. V prípade zlej bolo malé dieťa, môže potrebovať hospitalizáciu, aby sa vylúčila možnosť závažnejších patológiou.

Kontraindikácie pri používaní acikloviru vo forme tabliet

Aby nedošlo k poškodeniu, snažiac sa zbaviť herpes, každý človek potrebuje vedieť, kedy sa tablety lieku Azcilovir neodporúča.

Nedávno som čítal článok, ktorý opisuje prostriedky z kláštornej zbierky otca Georgea na liečbu a profylaxiu herpesu. Pomocou tejto drogy sa môžete FOREVER zbaviť HERPES, chronickej únavy, bolesti hlavy, prechladnutia a mnohých ďalších problémov.

Nebola som zvyknutá na dôveru k žiadnym informáciám, ale rozhodla som sa skontrolovať a objednať obal. Zmeny som si všimol o týždeň neskôr: doslova pár dní prešiel vyrážkou. Po takmer mesiaci recepcie som cítil nával silu, bol som prepustený z neustálej migrény. Skúste a vy, a ak máte záujem, potom nasledujúci odkaz je článok.

V liste pre tento liek sú kontraindikácie pre použitie:

 1. Tehotenstvo.
 2. Laktácia.
 3. Renálne zlyhanie.
 4. Staroba.
 5. Dysfunkcia nadobličiek.
 6. Porušovanie z CNS.

Ako bolo uvedené skôr, tablety Acyclovir sa nesmú podávať deťom mladším ako 3 roky.

Ak má dieťa príznaky herpesu, potom je lepšie požiadať o liečbu masť alebo krém. To pomôže udržať jeho zdravie, pričom sa zabráni opakovaniu alebo ďalšiemu šíreniu herpesvírusovej infekcie.

Masť Acyclovir z herpesu

Herpes vírus môže ovplyvniť populáciu bez ohľadu na pohlavie a vek. Ochorenie sa prejavuje prítomnosťou bublinovej vyrážky na perách a pohlavných orgánoch, čo zanecháva za sebou malé rany. Na boj proti tejto chorobe boli vyvinuté rôzne krémy, masti a pilulky, najúčinnejším činidlom je Acyclovir a jeho deriváty. A väčšina obyvateľov uprednostňuje používanie liekov vo forme masti. Táto voľba má svoje výhody:

Acyclovir môže byť akejkoľvek firmy

Pohodlie pri liečbe postihnutého povrchu sa môže aplikovať priamo na miesto lokalizácie vírusu.

 • Ochrana vonkajšieho krytu pred rozšírením infekcie a hojenia postihnutého povrchu sušením rany.
 • Masť má účinok priamo na mieste aplikácie. A keď užívate tabletovú formu lieku, telo je vystavené účinkom liekov, hlavne žalúdka a črevá trpia.
 • Rýchlo získať výsledok. Keď používate tablety z herpesvírusu, sú pomalšie a slabšie než masť.
 • Počas tehotenstva a laktácie môže používanie acikloviru v tabletách ovplyvniť plod, preniknúť do placenty a materského mlieka. Preto počas tohto obdobia je indikovaná liečba mastimi. Keďže táto forma uvoľňovania lieku nepoškodzuje dieťa.

  Indikácie na použitie

  Acyclovir sa bežne považuje za masť z herpesu na perách. Použitie lieku je však možné aj v iných formách infekcie vírusom:

  • Bežný kožný opar
  • genitálne
  • palindromic
  • kiahne
  • Pásový opar.

  Acyklovir je dostupný v rôznych dávkových formách:

  • Tablety s vnútorným použitím 200 mg alebo 400 mg
  • Krém 5% a masť 3% alebo 5% koncentrácie
  • Prášok na injekciu 250 mg.

  Pri konvenčnom herpeze stačí použiť krém alebo masť s 5% konzistenciou. Ak má ochorenie priemerný priebeh, napríklad genitálny herpes alebo kiahne, potom sa do terapie pridá forma tabliet. Závažná forma ochorenia, vrátane herpes zoster a systémový herpes vo väčšine prípadov vyžaduje injekcie. Masť s koncentráciou 3% sa používa na liečbu keratitídy spôsobenej týmto vírusom.

  Rozdiel medzi krémom a masťou Acyclovir

  Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma formami výstupu je ich základ. Masť sa zvyčajne vyrába s použitím vazelíny alebo lanolínu. V krému je množstvo mastných zložiek oveľa menšie.

  Pri výbere medzi masťou a krémom by ste sa mali zamerať na umiestnenie vyrážky. Masť sa používa v otvorených oblastiach pokožky, pretože má tukovú základňu, pomaly sa absorbuje a zanecháva stopy na oblečenie. Zatiaľ čo krém má opačný účinok.

  S oparom na perách je vhodné užívať masť, pretože na pokožke zostáva dlhší čas, bráni vstupu škodlivých organizmov do rany, blokuje ďalšie šírenie vírusu a zabraňuje poškodeniu vyschlej oblasti.

  Ako funguje liek

  Acyclovir je antivírusové činidlo, ktoré aktívne potláča fungovanie vírusového prostredia. Liečivo sa podobá zložkám ľudskej DNA, ktorá môže zastaviť šírenie infekcie blokovaním cyklu opakovania škodlivých DNA. A bez ovplyvnenia zdravého tkaniva.

  Pri počiatočnom kontakte s vírusovým tkanivom sa liečivo stane acyklovirmonofosfátom. Ďalej sa pod pôsobením tymidínkinázy spája s poškodenou bunkou a transformuje sa na acyclovir-trifosfát. S touto formou liek aktívne napadá vírusové prostredie.

  Pri poskytovaní analýz na odhalenie prítomnosti lieku je nemožné, pretože prakticky nie je nasiaknutá do krvi. Doba úplnej exkrécie Acykloviru obličkami je 24-26 hodín.

  Funkcie aplikácií

  Napriek skutočnosti, že acyklovir vo forme krému a masti nemá prakticky žiadne vedľajšie účinky, ich aplikácia by mala prebiehať podľa určitých pravidiel:

  • Aplikácia drogy by sa mala vykonávať v pravidelných intervaloch, najmenej 4-5 krát denne.
  • Látka sa má aplikovať v tenkej vrstve.
  • Zabráňte kontaktu s očami a sliznicami.
  • Pri súčasnom použití acykloviru v rôznych formách zvyšuje riziko vedľajších účinkov.
  • Použitie imunostimulantov spolu s masťou alebo krémom Acyclovir významne znižuje obdobie liečby.
  • Je lepšie začať prípravu s prvými príznakmi ochorenia.
  • Nápravné opatrenia by mali pokrývať iba postihnuté miesto.

  Vyhnite sa traumatizácii vezikúl, pretože sa môžu objaviť nové erupcie na mieste šírenia tekutiny.

  Nežiaduce účinky

  Zvyčajne masť Acyclovir je tolerovaný veľmi dobre, ale niekedy sa môžu vyskytnúť lokálne alergické reakcie, ktoré sprevádzajú svrbenie, začervenanie alebo nepríjemné pocity v mieste aplikácie. Alergická dermatitída je extrémne zriedkavá. Ak užívali viac ako 10 dní, u niektorých pacientov sa prejavilo odlupovanie kože.

  analógy

  Nemenej účinné sú iné lieky na báze acyklovíru:

  Zoviraks - masť na prechladnutie na perách. Na rozdiel od Acyclovir obsahuje formulácia propylénglykol. Náklady na liek je však niekoľkonásobne vyššie ako jeho náprotivok.

  Vivorax sa používa na individuálnu precitlivenosť na Valocyklovir a Acyclovir. Hoci účinná látka zostáva rovnaká, ale alergická reakcia sa nevyskytuje. Celé tajomstvo je krmiť komponent v koherentnej forme. Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia, pretože môže poškodiť dieťa.

  Všetky tieto lieky sú vhodné na liečbu tejto choroby. Jediným rozdielom je cenová bariéra liekov. Odolnosť voči Acycloviru je v tomto prípade veľmi zriedkavá, analógy sú znázornené na základe zložiek rastliny.

  Herpes je nepríjemné ochorenie, ktoré sprevádza bolesť, svrbenie a nepríjemné pocity v dôsledku prítomnosti rán na koži. Krém Acyclovir a masť z herpes pomáhajú úplne eliminovať ochorenie v priebehu niekoľkých dní, maximálne týždeň. Hlavným pravidlom je včasné zahájenie liečby.

  Ako masť acyclovir pomáha s oparom na perách a tele - cena a recenzie

  Masť Acyclovir z herpes sa etabloval ako jeden z najefektívnejších liekov na liečbu tohto nepríjemného ochorenia. Herpes sú malé vodnaté pupienky, ktoré sa objavujú na perách, a to u mužov i u žien. Takéto pupienky sú vírusové ochorenia a vyžadujú špeciálny prístup. Bez liečby vírus rastie dosť rýchlo, že neskôr môže spôsobiť vredy na koži.

  K dnešnému dňu existuje veľké množstvo liekov zameraných na rýchlu liečbu tejto choroby. Tieto lieky môžu byť externé alebo interné. Ale najpopulárnejším prostriedkom účinnej liečby je masť z herpesu na perách Acyclovir. Aká je výhoda tejto masti?

  Herpes: Príčiny a príznaky

  Herpes vírus je prítomný u každého človeka tak či onak. Mnoho majiteľov takéhoto víru nemusí ani vedieť o svojej existencii. Infikovanie chladu na perách môže byť jednoducho dotykom nosiča vírusu alebo pri použití jediného jedla. Hlavnými príznakmi ochorenia sú svrbenie v oblasti pier, ktoré následne tvoria vyrážky s bublinami, ktoré ovplyvňujú nervové zakončenia, počas ktorých sa objavujú nepríjemné príznaky.

  Vážny stres, hypotermia, nachladnutie a jednoduché sezónne oslabenie imunity môžu spôsobiť nástup herpesu. Zvlášť často dochádza v zime k oparom. Je dôležité si uvedomiť, že po počiatočnom objavení sa chladu na perách sa ochorenie znovu objaví. Preto je potrebné neustále udržiavať imunitu.

  Hlavné príčiny herpesu:

  • hormonálne zmeny v tele (tehotenstvo a dospievanie);
  • dlhodobé používanie liekov znižujúcich imunity;
  • skorý alebo pokročilý vek;
  • doba rehabilitácie po závažných operáciách;
  • Infekcia HIV;
  • stres;
  • diabetes mellitus;
  • nadmerná fyzická námaha;
  • zhoubných novotvarov;
  • nevhodnej stravy.

  Ak máte na tvári chladu viac ako šesťkrát za rok, potrebujete navštíviť lekára. V opačnom prípade choroba môže komplikovať iné orgány, vrátane mozgu a vízie.

  Inkubačná doba zvyčajne trvá nie viac ako jeden deň. Následne vznikajú tekuté bubliny a tvoria malé bolestivé vredy. V úplnej neprítomnosti liečby môže herpes rásť a nakoniec sa pohybovať do očí, nosa a krku. Akútnu formu ochorenia môžu sprevádzať symptómy, ako je zvýšenie lymfatických uzlín, horúčka, bolesť v krku a kĺby.

  Formy produkcie lieku Acyclovir

  Liečivo sa vyrába v niekoľkých dávkových formách obsahujúcich odlišnú koncentráciu hlavnej účinnej látky: masť 5%, 3% a krém s 5% koncentráciou. Na liečbu ochorenia na perách sa často používa masť s 5% koncentráciou. Táto masť poskytuje spoľahlivejšie pokrytie herpesu na úkor jeho konzistencie. Práve táto forma lieku je považovaná za najúčinnejšiu.

  Tiež veľa kozmetických spoločností vyrába rúž s Acyclovirom, ale tieto lieky nie sú liečivé. Okrem toho je liek dostupný vo forme prášku na injekciu (250 mg) a tabliet na perorálne podávanie (200 mg a 400 mg). V takýchto formách má liek tiež protivírusový účinok a lieči herpes.

  Čo je lepšie - tablety alebo masť?

  Pri liečbe herpesu sú obe formy lieku nevyhnutné, ale mnohí preferujú masť. Masť je bežnejšou liekovou liečbou prechladnutia na perách ako tablety. Je to spôsobené niekoľkými hlavnými dôvodmi:

  • Použitie masti môže liečiť len postihnutú oblasť pokožky. Nie je potrebné absolvovať kurz drogy.
  • Masť nielen bojuje proti vírusom, ale odstraňuje aj hlavné príznaky choroby.
  • Vonkajšie prostriedky pokrývajú herpes ochranným filmom, ktorý neumožňuje bunkám vírusu vniknúť do susedných oblastí pokožky.
  • Pri aplikácii masti pôsobí prostriedok iba na vonkajší plášť tela bez ovplyvnenia vnútorných orgánov.
  • Pri perorálnom podaní je účinok liečiva na postihnutú oblasť omnoho nižší ako pri použití masti.

  Masť Acyclovir z herpes - indikácie na použitie

  Acyclovir sa používa na lézie herpes kožných lézií. Vzhľadom na aktívne zložky masti sa vyrážka nerozšírila do susednej kože alebo vnútorných orgánov. Okrem toho účinok liečiva spočíva aj v rýchlejšom hojení kože. Acyklovir prispieva k vzniku kôry na koži a zmierňuje silnú bolesť v akútnom priebehu ochorenia.

  Okrem herpesu na perách sa liek používa na komplexnú liečbu nasledujúcich ochorení:

  • Koža herpes simplex (1 a 2 skupiny).
  • Opakujúci sa herpes (recidivujúci).
  • V prípade porážky pohlavných orgánov u oboch pohlaví.
  • Herpes zoster.
  • Kiahne.

  S herpesom spôsobeným silným oslabením imunity sa liek užíva intravenózne. To je potrebné na stimuláciu imunitného systému. Najčastejšie sa takáto liečba využíva v prítomnosti herpes zoster.

  Je dôležité mať na pamäti, že počas obdobia exacerbácie choroby je najlepšie vyhnúť sa pohlavnému styku. Použitie lieku nezaručuje ochranu pred genitálnym herpesom získaným pri takomto kontakte.

  Môžem ju použiť pre tehotné ženy?

  Ak používate tabletový prípravok počas tehotenstva, poraďte sa so svojím lekárom. Acyclovir môže preniknúť do placenty a do materského mlieka. Preto je použitie lieku možné iba vtedy, ak je liečba naliehavo potrebná. Pokiaľ ide o použitie masti počas tohto obdobia, neexistujú žiadne špeciálne kontraindikácie, pretože v tejto forme droga neovplyvňuje plod.

  Účinok lieku

  Masť z herpesu Acyclovir je antivírusová látka zameraná na potlačenie vírusov, ktoré poškodzujú pokožku. Účinnosť lieku je podobná nukleisidovému deoxyguanidu. V skutočnosti je činidlo analógom DNA zložky, ktorá umožňuje lieku prerušiť reprodukciu vírusovej infekcie blokovaním replikácie DNA obsahujúcej vírus. Je dôležité poznamenať, že prípravok nemá prakticky žiadny účinok na zdravé bunky herpesového nosiča.

  Liečivo interaguje s vírusom v dvoch fázach. Na začiatku, keď vstúpi do bunky infikovanej vírusom, má liečivo formu acyklovir-monofosfátu. V tejto forme sa liek viaže na postihnutú bunku pod vplyvom tymidínkináz. Neskôr sa liek premenil na aktívnejšiu formu - acyklovir-trifosfát. V tejto forme je zablokované šírenie vírusovej DNA bunky.

  Pri aplikácii na pokožku je absorpcia liečiva do krvi minimalizovaná. Nemôže sa zistiť pomocou krvných a močových testov. V dôsledku toho sa Acyclovir vylučuje obličkami v priebehu 22-26 hodín.

  Návod na použitie

  Liečba herpesu s masťou Acyclovir zvyčajne trvá maximálne 10 dní. Ak chcete úplne zabrániť výskytu nových vyrážok, masť sa používa aspoň 5 po sebe nasledujúcich dní. Masť sa aplikuje na postihnuté oblasti pokožky 5-6 krát denne. Je potrebné opraviť obdobia aplikácie masti, čas medzi použitím by mal byť rovnaký. Najlepšie je aplikovať výrobok na pokožku každé 4 hodiny.

  Na ošetrenie herpesu na perách sa masť aplikuje v polohe. Je lepšie aplikovať tenkú vrstvu masti na potrebnú oblasť slizníc alebo pokožky. Netierajte alebo netrejte masť na susedných miestach pokožky. Aplikujte výrobok najlepšie pomocou vaty alebo špeciálnych prstov. Pred použitím dôkladne umyte ruky a oblasť aplikácie. Utrite postihnutú oblasť pokožky, aby ste zabránili prebublávaniu bublín.

  Liečba herpesu s Acyclovirom je najlepšie začať s objavením sa prvých príznakov ochorenia. Pokiaľ je to možné, naneste krém na svrbenie a sčervenanie na perách. Odporúča sa aplikovať výrobok ešte pred objavením sa prvých vyrážok na pokožke. Pokračujte v liečbe masťou pred sušením kôr.

  Je dôležité si uvedomiť, že nemôžete narušiť vírusové bubliny sami. Pri kontakte s pokožkou spôsobuje kvapalina obsiahnutá vo vezikulách nové formácie. Aplikujte výrobok najlepšie na vyrážky.

  V prípade súčasného užívania Acyclovir v rôznych formách sa riziko vedľajších účinkov významne zvyšuje.

  Špeciálne pokyny na použitie lieku
  1. Je dôležité si uvedomiť, že ak používate Acyclovir vo forme masti, vyhnite sa tomu, aby ste dostali liek na sliznicu. Ak masť prenikne do očí a úst, opláchnite ju pod tečúcou vodou.
  1. V prípade spoločného príjmu imunostimulačných liečiv v kombinácii s masťou bude doba zotavenia minimálna. Účinok zložiek Acycloviru je výrazne posilnený. Hlavná účinná látka masti neovplyvňuje účinnosť centrálnej nervovej sústavy.
  1. Na umytie masť ihneď po aplikácii nie je možné. Preto sa v prvých minútach po aplikácii treba vyhnúť vodným postupom.
  V akých prípadoch sa liečá Acyclovirom?

  Hlavná kontraindikácia užívania lieku môže slúžiť ako individuálna intolerancia zložiek lieku. V tomto prípade náprava nemusí poskytnúť požadovaný účinok a spôsobí podráždenie a svrbenie pokožky. V niektorých prípadoch sa môže u pacienta vyskytnúť dermatitída. Individuálna intolerancia k lieku sa vyskytuje zriedkavo. Počas laktácie z aplikácie je lepšie odmietnuť.

  Spravidla pri používaní lieku vo forme krému sa alergické reakcie vyskytujú extrémne zriedkavo. Je to spôsobené najmenšou absorpciou jeho zložiek do krvi. Vedľajšie účinky z použitia masti s individuálnou neznášanlivosťou zmiznú ihneď po prerušení liečby. V tomto prípade musíte navštíviť lekára. Lekár pomôže vybrať rovnako účinnú drogu, ktorá je analógom Acyclovir.

  Masť sa nepoužíva na liečbu herpesu v slizniciach očí, úst a vagíny. V tomto prípade je lepšie používať Acyclovir v iných dávkových formách.

  Analógy liekov a ceny

  V predložených liekoch je aj Acyclovir aktívnou látkou, ale pomocné látky sa zmenili:

  Náklady na analógy drogy sa môžu líšiť v rozsahu 100-900 ruských rubľov. Cena masti z herpesu Acyclovir v lekárňach nepresahuje 100 rubľov. Liek si môžete kúpiť bez lekárskeho predpisu.

  skladovanie

  Prípravok vo forme masti sa uchováva na tmavom chladnom mieste. Čas použiteľnosti lieku nepresahuje 2 roky. Po uplynutí doby použiteľnosti je použitie masti zakázané. Otvorené balenie sa má uchovávať v chladničke.

  Na plnohodnotné liečenie choroby je potrebné poradiť sa s odborníkom.

  Je to zaujímavé!

  Je zaujímavé, že účinná látka, konkrétne Acyclovir, má prirodzený pôvod. Presnejšie povedané, pôvod lieku vedie priamo k nukleozidom. Extrahujte látku z hubky Cryptotethya Crypta. Táto huba pochádza z Karibského mora.

  Okrem Acyclovir, z rovnakého druhu hubiek, sú odvodené látky používané ako základ pre lieky zamerané na liečbu rakoviny. Uverejnil liek s názvom Acyclovir, americký vedec s názvom Schaffer. Po prvýkrát sa antivírusové činidlo stalo známe už v roku 1979.

  Recenzie o liečbe herpesovej masti Acyclovir

  Referenčné číslo 1

  Herpes v každom veku je celkom nepríjemný fenomén. Obzvlášť rozrušený, že choroba sa vždy objavuje v predvečer významnej udalosti. V mojej histórii sa objavil herpes v predvečer svadby. Oh, to bolo hrozné! Červený, škaredý pupienok na pery štyri dni pred svadbou.

  Bol som zachránený pozoruhodným liekom Acyclovir. Dostal som to v lekárni v blízkosti domu za pár peňazí. Iba 3 dni po tom, čo pupienok zanechal malú kôru, ktorú ľahko odstránili pomocou make-upu. Vďaka tejto masti z herpesu nebola veľmi dôležitá udalosť v mojom živote zatienená!

  Svetlana, 32 rokov - Jekaterinburg

  Referenčné číslo 2

  Známe Acyclovir už dlho. Za 14 rokov som mala poprsie na rtech prvýkrát. Choroba veľmi zasahovala do komunikácie s rovesníkmi. Vezikuly sa šíria nielen na perách, ale aj v priebehu času na koži. Potom sa malé rany zmenili na veľké krvácajúce rany. Potom som sa prvýkrát pokúsil na seba masť Acyclovir z herpesu.

  Prvé pocity na veľkú časť lézie sú nevyjadriteľné, masť spálená a pečená. Ale po druhýkrát bolo všetko v poriadku, nebola silná bolesť, len malá svrbivá koža. Bol som liečený masťou 14 dní, počas tejto doby boli posledné kosti sprísnené. Kôry sa mierne vysmievali, akoby po malej rane. Čo ma poteší - nie sú žiadne stopy, myslím, že je to kvôli obsahu tuku v krému. Teraz Acyclovir je vždy doma lekárska skrinka.

  Gennady, 19 rokov - Moskva

  Recenzia №3

  Acyclovir - je to len hůlka-zashchalochka. Približne 5 krát ročne sa táto strhujúca choroba objavila na rtech. Musel som sa zakryť kozmetikou a používať veľmi drahé krémy, ktoré nepriniesli zvláštny výsledok. V dôsledku toho sa herpes stal stále viac a viac.

  Ďalšia návšteva lekárne ma zachránila pred neustálym utrpením, keď mi lekárnik odporučil kúpiť Acyclovir. Nielenže sa nevyskytla stopa herpesu a teraz, keď som prvý pichol na perách, okamžite som si dal smotanu. Liečba s 10 dňami klesá na 5.